Anova har en lång och gedigen erfarenhet och kunskap av att arbeta med familjehem. Personal som arbetar är kompetenta och erfarna inom området. Socionomer som arbetar i verksamheten har arbetat med kartläggning och utredningar utifrån föräldraförmåga både i privata och kommunala verksamheter under flertalet år.

Personalen är utbildade socionomer, beteendevetare eller har likvärdig adekvat utbildning. I personalgruppen finns även utbildningar och kurser inom bland annat BBIC, Mi, Marte Meo och arbetsmiljö.

Anova samarbetar bland annat med en nationellt erkänd familjeterapeut med lång erfarenhet och mycket goda referenser.

Kvalité

Verksamheten arbetar med systematisk arbetsmiljö. Utbildning finns inom området och bedrivs på en daglig basis med riskbedömningar, uppföljningar, avvikelserapporter med mera.

Inom verksamheten sker en kontinuerlig diskussion kring hur verksamheten och personalen kan utvecklas och förbättra dess kvalité och arbetsmiljö.

Uppföljning och kvalitetsindex sker 1 gång per år.

Uppföljning av riskbedömningar, avvikelserapporter och klagomål görs varje vecka.

Uppföljning av den samlade systematiska arbetsmiljön sker 1 gång per år och har till syfte att säkerställa kvalitén och säkerheten inom verksamheten. Inom verksamheten sker en kontinuerlig diskussion kring hur verksamheten och personalen kan utvecklas och förbättra dess kvalité och arbetsmiljö.

Vi arbetar utifrån ett stort hjärta och eftersträvar alltid att varje placering hos oss skall generera en positiv utveckling över tid.

Kontakt och placeringsförfrågan

Anova Care
Telefonväxel: 0346-73 15 15
Anova Box 222
311 37 Falkenberg

Föreståndare: Angelica Hoff
Mobil: 0704 81 91 43
KONTAKT