Kontaktuppgifter

0346-73 15 15

Anova Care
Anova Box 222
311 37 Falkenberg

Föreståndare
Angelica Hoff

0704 81 91 43

förfrågan

Placerande kommun:

Kön:

Ålder:

Kort beskrivning:

Kontaktperson (namn):

Telefonnummer:

E-postadress:

 

 

Vi arbetar utifrån ett stort hjärta och eftersträvar alltid att varje placering hos oss skall generera en positiv utveckling över tid.