Anova erbjuder högkvalitativ konsulentstödd familjehemsvård där vi också kan erbjuda förstärkta och kraftigt förstärkta familjehem med stor kompetens och erfarenhet.

Anova samordnar uppdraget och arbetar i team kring det placerade barnet/ungdomen/familjen. Vi arbetar mycket individanpassat och runt varje placering finns, förutom familjehemmet, en samordnare, en familjehemskonsulent samt vid behov även familjeterapeut och sjuksköterska. Stöd och eventuella punktinsatser utformas utifrån uppdrag och behov. Anova kan även vara behjälpliga i bevakade besök, avlastning och utsluss.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer samt med psykosocial problematik.  Kvalitet, stort hjärta och engagemang genomsyrar hela Anovas verksamhet. Vi har ett tätt samarbete med våra familjehem och anpassar stödet utifrån behov med en tydlig planering.

God kompetens, lång erfarenhet och en tydlig struktur lägger grunden till att skapa trygga familjehem och faktiska resultat

Anova har tillgång till trygga och stabila familjehem som kan uppfylla olika typer av behov. Vi har även tillgång till familjehem där en ungdom eller mamma/pappa barn kan bo i ett eget boende i nära anslutning till familjehemmet. Tillsammans med uppdragsgivare, familjen och eventuellt nätverk lägger vi upp en tydlig planering utifrån resurser och behov. 

Vi arbetar utifrån ett stort hjärta och eftersträvar alltid att varje placering hos oss skall generera en positiv utveckling över tid.

Kontakt och placeringsförfrågan

Anova Care
Telefonväxel: 0346-73 15 15
Anova Box 222
311 37 Falkenberg

Föreståndare: Angelica Hoff
Mobil: 0704 81 91 43
KONTAKT